x
Оставьте свои данные, мы свяжемся с Вами в течении часа

Прайс семян сельскохозяйственных культур в Украине

Подсолнечник гибрид
     
название культуры и гибрида
Экстра грн./кг/п.е. (с НДС)
ТЕРРА-ЮГ
1
Дозор(Терра-юг) A-E
       1500.00п.е       


2Хорол(Терра-юг)  A-F1560.00п.е


3ШЕРИФ(Терра-юг) A-F1450.00п.е


4Кардинал(Терра-юг)  A-E1360.00п.е


5ЛОРД (Терра-юг) евролайтиг       1350.00 п.е      


6ТИБО  (1репр) сорт960.00п.е


7МИР(1репр)/элита   95/175.00кг


8

РИЧАРД (гранстар)  A-G2800.00п.е


9Княжий (кондит)105грн/кг


10ОРФЕО (ШТРУБЕ) А-G102евро/п.е


11БАСКо (ШТРУБЕ) А-G102евро/п.е


12ТАНГО(ШТРУБЕ) А-F(SYMO)112евро/п.е 
STRUBE
13Фаусто  (ШТРУБЕ) А-F(SYMO)112евро/п.е 
под урожай 20/80
14ЦЕЛЬСО (ШТРУБЕ) А-F+(SYMO)112евро/п.е


15Имидор (ШТРУБЕ) CLearfild80евро/п.е 


16ФАБУЛО КЛП клерфилдплюс140евро/п.е
КМК АGRO
17ФЛОКС (SU50)  A-G2500грн/п.е
КМК АGRO
18ФЛОРИМИ (евролайтинг) A-G2400грн/п.е
КМК АGRO
19ЛИМИТ(евролайтинг) A-G2100грн/п.е
КМК АGRO
20ЗАКЛИК (SU50)вісокоолеін A-G2500грн/п.е
АSР
21Бенето (АSР) A-F                    ---------грн/п.е                 2700.00грн/п.е               
АSР
22CАМУЕЛА (АSР)A-G+                    2300.00грн/п.е                  3000.00грн/п.е           
АSР
23Лейла (АSР)A-F          1750.00грн/п.е                  2600.00грн/п.е   
АSР
24ЕС БЕСАНА(А-G+)            1850грн/п.о                    2700грн/п.е           


25IP СВОРД2400.00грн/п.е                3300грн/п.е


26ЯСОН75грн/кг
ЮГ АГРОЛИДЕР  
27НС ИМИСАН(А-Е)CLearfild                2600.00грн/п.е 

28НС ТАУРУС(А-Е)CLearfild                2600.00грн/п.е 

29НС 2652(А-F)(SYMO)                2700.00грн/п.е 


КУКУРУЗА 

1Оржиця 237МВ ФАО230)850грн/п.е

2ДБ ХОТИН (ФАО280)990грн/п.е

3ДН ДЕМЕТРА(ФАО300)1190грн/п.е